Các điều khoản đăng ký thành viên
1. Các tư liệu hình ảnh, film, flash, ý kiến... gửi vào Thư viện tư liệu phải:
 • Tư liệu gửi lên phải có nội dung phù hợp và gửi đúng vào các chuyên mục có sẵn trong thư viện
 • Nếu bằng Tiếng Việt, phải là Tiếng Việt có dấu (Thư viện sử dụng bảng mã Tiếng Việt Unicode. Bạn nên xem thêm hướng dẫn trong phần Trợ giúp),
 • Tên tư liệu phải ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với phần nội dung của tư liệu,
 • Từ khóa của tư liệu phải ngắn gọn, phù hợp với nội dung của tư liệu,
 • Nguồn gốc của tư liệu nếu có thì phải ghi đầy đủ, chính xác,
 • Ý kiến gửi lên phải có nội dung rõ ràng, mang tính xây dựng.
2. Các tư liệu hình ảnh, film, flash, ý kiến... gửi vào diễn đàn không được:
 • Toàn bộ phần tên tư liệu (hoặc nội dung phần mô tả) bằng CHỮ IN HOA hoặc chứa nhiều chữ với size lớn, in đậm, màu mè (vì sẽ gây phản cảm, khó chịu cho người đọc)
 • Mang tính phản giáo dục, không lành mạnh, vi phạm pháp luật (bêu xấu, vu khống, đồi truỵ, dùng từ thô tục...)
 • Đi lạc chuyên mục, gửi tư liệu trùng lặp hàng loạt, không có ý nghĩa,
 • Câu điểm tính tích cực upload và download dưới bất kỳ hình thức nào,
 • Gây ảnh hưởng xấu đến người khác, đến hoạt động chung thư viện.
3. Quyền lợi của thành viên:
 • Được quyền gửi, sửa, xoá các bài gửi của mình trong Thư viện
 • Được quyền gửi ảnh, film,flash với dung lượng không quá 16MB vào Thư viện
 • Được quyền gửi, sửa, xoá ý kiến mình đã gửi vào thư viện
 • Được quyền gửi, xem, tải tư liệu trong thư viện.
4. Trách nhiệm của thành viên:
 • Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tư liệu, ý kiến của mình đã gửi. Thư viện tư liệu giáo dục hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung tư liệu (hình ảnh, film, flash, ý kiến... do thành viên gửi lên, mà những người Quản trị và điều hành chỉ cố gắng ngăn chặn trong giới hạn cho phép. Những tài liệu, ý kiến không đúng quy định (nếu được phát hiện) sẽ bị biên tập lại hoặc xóa, tác giả của chúng sẽ bị cảnh cáo hoặc xóa khỏi danh sách thành viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
 • Phải bảo quản mật khẩu truy cập của mình. Bạn không được trao tài khoản truy cập của mình cho người khác. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả hoạt động trên Thư viện bằng tài khoản truy cập của bạn
Nếu bạn đồng ý với các điều khoản trên và muốn đăng ký làm thành viên chính thức ngay bây giờ, bạn hãy bấm chuột vào mục Tôi đồng ý